Fagområder

Manpower er eksperten på arbeidsmarkedet.

Manpower rekrutterer medarbeidere til alle typer jobber innnfor de fleste fagområder. Vi skaffer medarbeidere og vikarer til alle typer stillinger og vikariater innenfor de aller fleste fagområder. Manpower rekrutterer nye faste ansatte for deg som har behov for det, eller finner vikarer på kort varsel, for kortere eller lengre perioder for deg som har behov for midlertidig arbeidskraft. Vi kan bistå med spisskompetanse eller bemanne opp hele prosjekter for deg, og hjelper deg å finne medarbeidere som har den kompetansen du trenger for å vokse videre og lykkes. 

Våre ulike fagområder har lang erfaring med rekruttering til stillinger og vikariater innenfor spesifikke bransjer. Manpower kan bistå deg som har behov for vikarer eller flere ansatte innenfor bank, finans og forsikring, bygg og anlegg, helse, horeca, IT, kontor og administrasjon, lager, transport og industri, media og markedsføring, undervisning og barnehage, selg og service og økonomi, regnskap og lønn. 

La oss i Manpower ta oss av jobben med å finne de rette kandidatene som vil være et perfekt og viktig tilskudd til bedriften din. 


Oversikten på de neste sidene dekker hovedstrømmen av de over 40 000 oppdragene som våre vel 20 000 medarbeidere utfører i løpet av ett år. Utover dette har vi faglig bredde og kompetanse som også dekker øvrige fagområder og spesielle ønsker.