Nortura Academy

 • Reference Number: 41628
 • Posted: 25 June, 2024
 • Form of employment: Staffing
 • Industry: Industry and production
 • Apply by : 21 July, 2024
 • roma-no-of-positions: 5
 • Full-time/Part-time: Full time

På veien mot fagbrev som kjøttskjærer

Vi fortsetter sukksessen fra de forrige academyene og starter et nytt utdanningsløp for å bli kjøttskjærer nå i september. 
Manpower Academy er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe med produksjon av mat. I samarbeid med Nortura Tønsberg (Prior, Gilde m.fl.) tilbyr vi nå et praktisk utdanningsløp innenfor kjøttskjæreryrket. Dette gir deg en kickstart inn til et yrke som satses på, spennende håndverk, trygt yrkesvalg og god avlønning. Som følge av industriutviklingsplanen til Nortura satses det stort på fabrikken i Tønsberg. Det åpnet en helt ny skjæreavdeling i fjor, med topp moderne skjærelinjer. Skjærevolumet er triplet og det er behov for mange nye kjøttskjærere.


Om programmet:
Programmet varer i 12 mnd. og kombinerer teori med praktisk trening, jobb og løpende veiledning.
Sammen med instruktør vil du trene på nedskjæring av svin. I opplæringsprogrammet vil man gradvis bli introdusert for nye posisjoner, med målsetning om å beherske flere posisjoner på skjærelinja og være klar til å gå videre med fagbrevutdanning etter 12 mnd. Det er helt opp til hver enkelt om man ønsker å knytte seg opp mot fagbrevopplæring, eller fortsette i yrket som ufaglært kjøttskjærer. Oppstart vil være i september 2024.
Fast jobb + utdanning
Vi skal ansette inntil 5 personer pr opptak til dette utdanningsløpet. Ved opptak får man 100% fast jobb hos oss, fast lønn og en praktisk utdanning til et av de eldste, håndverksyrkene vi kjenner. Etter 12 måneder er intensjonen fast ansettelse hos Nortura og evt. videre fagbrevopplæring.


Slik vil Academy gjennomføres:

 • Onboarding - digitale kurs innen HMS, hygiene, samt ulike redskaper
 • Opplæring - praktisk opplæring i nedskjæring av de ulike stykningsdelene
 • Praksis - fortsette trening i kombinasjon med selvstendig jobb i produksjon. Jobbe selvstendig på skjærelinja når du har nådd et visst nivå
Som deltaker i Manpower Academy vil du få:
 • 100% fast stilling i Manpower
 • Fast lønn i utdanningsperioden
 • Praktisk utdanning med sertifisering
 • Egen veileder og instruktør
Dette trenger du for å bli vurdert som en aktuell kandidat:
 • Du må være over 18 år
 • God fysikk
 • Norsk flytende muntlig og skriftlig
Hvem er vår drømmekandidat?
 • Du er pålitelig og ansvarlig
 • Du har god fysikk og liker fysisk arbeid
 • Du er positiv og læringsvillig
 • Du er omstillingsdyktig og kan snu deg fort hvis det trengs

Sist men ikke minst, - Du er motivert for å utdanne deg til et av de eldste håndverksyrkene vi kjenner

Er dette deg?
Dersom de overnevnte kravene høres ut som deg og vekker din interesse - søk i dag! Ved å legge inn din CV og søknad, vil vi vurdere søkere fortløpende. Vi ser frem til å høre fra deg!

Om Nortura

Nortura er en av Norges største matvareprodusenter, med kjente merkevarer som Gilde og Prior. Nortura er opptatt av å redusere påvirkningen på klimaet og naturen, og ta vare på velferden til dyrene sine. Produsere trygg, sunn og næringsrik mat for befolkningen. Nortura tenker at det ikke bare er bra for miljøet og samfunn, men at det også bidrar til et mer lønnsomt og livskraftig landbruk over hele landet i årene som kommer. 

www.nortura.no


 

RESOURCES FOR THIS JOB