Ønsker du deg en fleksibel arbeidshverdag med mening?

Assister meg AS gir personer med funksjonshemninger skreddersydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, språk eller religiøs tilknytning. I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen enklere og hyggeligere.

Å gjøre noe for andre gjør noe med deg!

Vi er nå på jakt etter nye medarbeidere til ulike type stillinger i Osloområdet. Du er kanskje student, arbeidssøkende eller på utkikk etter et helt nytt yrke?

Som brukerstyrt personlig assistent får du være med på å skape de gode øyeblikkene i hverdagen til andre. I jobben som personlig assistent kan du forvente arbeidsoppgaver som praktiske oppgaver i hjemmet, forflytning, stell, eller å ta med bruker på ulike aktiviteter som for eksempel kino, klatring, riding, cafébesøk eller reiser. Arbeidstid og mengde vil variere fra bruker til bruker.

Er du interessert i å hjelpe andre mennesker med fysiske eller psykiske utfordringer slik at de kan mestre hverdagen på en god måte? Da kan du lese mer utfyllende om stillingen og søke her:

-> Brukerstyrt personlig assistent